Recobriment de vocals P37854


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donada una paraula s = c1c2xcn−1cn tal que c1 i cn són vocals majúscules, c2 i cn−1 són vocals minúscules, i x és una paraula de longitud n−4, diem que el parell (c1c2,cn−1cn) és un recobriment de vocals de la paraula s.

Per exemple, el parell (Au,eA) és un recobriment de la paraula AureA i de la paraula AueA, però la paraula AiaiAi no té cap recobriment. Si la subparaula x també té un recobriment, llavors diem que s té dos recobriments encastats, i així successivament.

Feu un programa que, donada una seqüència de paraules, determini, per a cadasuna, quants recobriments encastats la cobreixen.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de paraules no buides.

Sortida

Per a cada paraula de l’entrada, cal escriure quants recobriments encastats la cobreixen.

Observació

Aquest programa s’ha de fer en Python. Ha de contenir una funció que, donada una paraula, compti el nombre de recobriments encastats que conté.

Public test cases
 • Input

  Z
  oi
  AiaiAi
  AeIoU
  EoyeO
  OeOeeeeeeeoEoE
  OiOiOitresoIoIoI
  AaEeOoXaUuStOpaAuUaAeEoO
  

  Output

  0
  0
  0
  1
  1
  2
  3
  3
  
 • Information
  Author
  Amalia Duch
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python