Sinus P37619


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi angles en graus i escrigui els seus sinus. Per a fer-ho, utilitzeu la sèrie de Taylor següent:

  sinx = x −
x3
3!
 + 
x5
5!
 − 
x7
7!
 + ⋯.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència d’angles en graus en l’intèrval [−180,180].

Sortida

Per a cada angle, cal escriure el seu sinus en una línia.

Observació

El verificador d’aquest problema tolera errors absoluts de fins a ‍0.001.

Public test cases
 • Input

  0
  -180
  180
  45
  60
  -60
  12.123
  12.123001
  

  Output

  0
  -2.3521e-16
  2.3521e-16
  0.707107
  0.866025
  -0.866025
  0.210011
  0.210011
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++