Primers nombres P37500


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi un nombre n, i que escrigui tots els nombres entre 0 i n.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n.

Sortida

Escriviu en ordre tots els naturals entre 0 i n.

Public test cases
 • Input

  5
  

  Output

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Haskell Java Perl PHP Python Ruby Rust