Descomposició horària (1) P37469


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donada una quantitat de segons, digui quantes hores, minuts i segons representa.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n.

Sortida

Escriviu tres naturals h, m, s tals que 3600h+60m+s=n, amb m<60 i s<60.

Public test cases
 • Input

  3661
  

  Output

  1 1 1
  
 • Input

  0
  

  Output

  0 0 0
  
 • Input

  76234
  

  Output

  21 10 34
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  Ada C C++ Haskell Java Lua Perl PHP Python R Ruby Rust