Grafs (2) P37001


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un graf dirigit amb n vèrtexs i m arcs, es vol saber si hi ha un camí dirigit entre dos vèrtexs.

Entrada

L’entrada comença amb el valor de n i els n noms dels vèrtexs. Després ve el valor de m i segueixen els m arcs formats per dos noms de vèrtexs, sense repeticions ni auto-bucles. A continuació venen un parell de vèrtexs x,y. Podeu suposar que x i y són vèrtexs del graf.

Sortida

Escriviu “yes” o “no” depenent de si hi ha o no un camí de x a y.

Public test cases
 • Input

  8
  bcn prs mad rom lsb ber lon dub
  
  10
  bcn prs
  prs mad
  rom lsb
  rom dub
  ber lon
  lsb dub
  dub lsb
  mad lon
  bcn ber
  ber bcn
  
  bcn mad
  

  Output

  yes
  
 • Input

  8
  bcn prs mad rom lsb ber lon dub
  
  10
  bcn prs
  prs mad
  rom lsb
  rom dub
  ber lon
  lsb dub
  dub lsb
  mad lon
  bcn ber
  ber bcn
  
  rom bcn
  

  Output

  no
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python Python
  User solutions
  C++ Python