Sadisme P36909


Statement
 

pdf   zip

thehtml

(Aquest problema va ser inspirat per un bonic esquetx de l’obra de teatre de Nadal de 2014 a la FME )

Hi ha n persones i m activitats. Per a cada persona, se sap en quines de les activitats destaca. Cal escriure totes les formes d’assignar a cada persona una activitat en què destaqui de manera que no es repeteixi cap activitat.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n, seguit dels noms de les n persones en ordre alfabètic. A continuació ve m, seguit dels noms de les m activitats en ordre alfabètic. Finalment ve una matriu n × m, on a la columna j de fila i hi ha un 1 si la persona i destaca en l’activitat j, i hi ha un 0 altrament. Podeu suposar 1 ≤ nm ≤ 10, i que no hi ha paraules repetides.

Sortida

Per a cada cas, escriviu totes les assignacions possibles d’activitats a persones. Dins de cada combinació, les persones han d’aparèixer en ordre alfabètic. Les combinacions s’han d’ordenar en ordre lexicogràfic d’activitats. Escriviu una línia amb 20 punts al final de cada combinació, i una línia amb 30 guions al final de cada cas.

Public test cases
 • Input

  4 Enric Jordi Julia Salvador
  4 geocaching muntanyisme sadisme teatre
  0 1 0 0
  1 0 0 0
  0 0 0 1
  0 0 1 0
  
  2 Anna Ivet
  3 dormir jugar menjar
  1 1 0
  1 1 1
  

  Output

  Enric muntanyisme
  Jordi geocaching
  Julia teatre
  Salvador sadisme
  ....................
  ------------------------------
  Anna dormir
  Ivet jugar
  ....................
  Anna dormir
  Ivet menjar
  ....................
  Anna jugar
  Ivet dormir
  ....................
  Anna jugar
  Ivet menjar
  ....................
  ------------------------------
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++