P0008. Sumes i restes P36811


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que avaluï una seqüència d’expressions. Cada expressió consisteix en sumes, restes, canvis de signe i símbols redundants ‘+’ entre un o més nombres naturals.

Entrada

L’entrada és una seqüència de línies. Cada línia conté una expressió correcta, consistent en sumes, restes, canvis de signe i símbols redundants ‘+’ entre nombres naturals. Cada línia conté, com a mínim, un nombre. El primer nombre de cada línia pot estar precedit per un o més canvis de signe i símbols redundants ‘+’. Cada línia acaba en punt, i conté exclusivament els caràcters ‘+’, ‘-’, ‘0’, …, ‘9’.

Sortida

Per a cada línia de l’entrada, cal escriure una línia amb el resultat de la seva avaluació.

Observacions

 • Llegiu l’entrada caràcter a caràcter, fins i tot els caràcters que formen part dels nombres.
 • Tant els resultats finals com els càlculs intermedis sempre cabran en un int.
Public test cases
 • Input

  42.
  --9.
  +9876.
  --+---23.
  2+3.
  2-4-3.
  ++1-20--3-+-++-+50.
  

  Output

  42
  9
  9876
  -23
  5
  -5
  -66
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++