Parèntesis i claudàtors P36384


Statement
 

pdf   zip

html

Suposeu que disposeu de x parells de parèntesis i de y parells de claudàtors (parèntesis quadrats). De quantes maneres podeu parentitzar correctament?

Per exemple, amb x = 2 i y = 1 hi ha 15 maneres:

  ()()[]     ()[()]     (()[])     ([()])     [()]()   
  ()([])     (())[]     (([]))     []()()     [()()]   
  ()[]()     ([])()     ([]())     [](())     [(())]   

Com que el número de combinacions creix molt de pressa amb x i y, feu els càlculs mòdul un natural donat m.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas té x, y i m. Suposeu 0 ≤ x ≤ 50, 0 ≤ y ≤ 50, i 2 ≤ m ≤ 108.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre de parentitzacions correctes amb x parells de parèntesis i y parells de claudàtors, mòdul m.

Pista

Considereu on tanca el primer símbol.

Public test cases
 • Input

  2 1 1000000
  1 2 1000000
  1 2 4
  0 0 1000000
  1 0 1000000
  2 0 1000000
  3 0 1000000
  6 6 100000000
  6 6 1000
  50 50 100000000
  

  Output

  15
  15
  3
  1
  1
  2
  5
  92203088
  88
  24825920
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++