Diumenges de Pasqua P35547


Statement
 

pdf   zip

html

El Diumenge de Pasqua és una festa mòbil que es correspon al primer diumenge després de la primera lluna plena de la primavera. Feu un programa per calcular el dia D i el més M en què cau el Diumenge de Pasqua de cada any donat A.

A continuació, := indica assignació, div indica divisió entera, i mod indica el residu de la divisió entera. Per resoldre aquest problema, utilitzeu el mètode de Gauss:

 • Calculeu
  1. k := A ‍div ‍100
  2. x := A  ‍mod ‍ 19
  3. b := A  ‍mod ‍ 4
  4. c := A  ‍mod ‍ 7
  5. q := k ‍div ‍4
  6. p := (13+8k) ‍div ‍25
  7. y := (15−p+kq)  ‍mod ‍ 30
  8. z := (19x+y)  ‍mod ‍ 30
  9. n := (4+kq)  ‍mod ‍ 7
  10. e := (2b+4c+6z+n)  ‍mod ‍7
 • Si z+e ≤ 9, llavors D := 22+z+e i M := 3.
 • Altrament, si z=29 i e=6, llavors D := 19 i M := 4.
 • Altrament, si z=28 i e=6 i x>10, llavors D := 18 i M := 4.
 • Altrament, D := z+e−9 i M := 4.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals entre 1800 i 9999.

Sortida

Cal escriure el dia i el més en què cau el Diumenge de Pasqua de cada any.

Public test cases
 • Input

  2006
  1999
  

  Output

  16/4
  4/4
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Java Python