Intercalació de paraules (2) P35236


Statement
 

pdf   zip

html

Donades tres paraules s, t i u només amb lletres minúscules, digueu de quantes maneres es pot obtenir u intercalant s i t, sense modificar l’ordre relatiu ni entre les lletres de s, ni entre les de t.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb s, t i u. Tant s com t tenen entre 1 i 1000 lletres minúscules. A més, u té tantes lletres de cada com hi ha a s i a t.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre d’intercalacions que produeixen u, mòdul 108 + 7.

Public test cases
 • Input

  abcd xyz xabycdz
  abcd xyz xabydcz
  a b ba
  z z zz
  abba ba babbaa
  ab ab baab
  irr i irir
  ssss ssss ssssssss
  aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  

  Output

  1
  0
  1
  2
  2
  0
  1
  70
  540174
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  Spanish
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++