Simulant recursivitat (2) P34441


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Considereu aquest programa (del qual s’han suprimit les inclusions):

void escriu(int n) { if (n > 0) { escriu(n - 1); cout << ' ' << n; escriu(n - 1); } } int main() { int n; while (cin >> n) { escriu(n); cout << endl; } }

A l’exemple d’entrada i de sortida d’aquest exercici veureu què escriu aquest programa per a cada nombre llegit.

Sense modificar gens el main(), reimplementeu el procediment escriu(n) sense fer cap crida, recursiva o no, de manera que la sortida del programa no canviï.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals estrictament positius.

Sortida

Per a cada nombre, escriviu una línia idèntica a l’escrita pel programa donat.

Observació

Per resoldre aquest exercici, els únics contenidors que hauríeu d’usar són piles.

Public test cases
 • Input

  1
  2
  3
  4
  

  Output

   1
   1 2 1
   1 2 1 3 1 2 1
   1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python