Quadrats (2) P34080


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que escrigui quadrats de mida n × n. Escriviu cada quadrat de forma independent, i ompliu-lo amb un 0, després un 1, …, després un 9, després un 0, etcètera.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals entre 1 i 9.

Sortida

Per a cada n, escriviu un quadrat de mida n × n omplint-lo amb 0, 1, …, 9, 0, etcètera. Separeu dos quadrats amb una línea en blanc.

Public test cases
 • Input

  3
  1
  6
  

  Output

  012
  345
  678
  
  0
  
  012345
  678901
  234567
  890123
  456789
  012345
  
 • Input

  
      
                

  Output

  
      
                
 • Input

  5
  

  Output

  01234
  56789
  01234
  56789
  01234
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python