Subconjunts (2) P33748


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donats un nombre m i n paraules diferents s1, …, sn, escrigui tots els subconjunts de m elements que es poden formar amb les paraules.

Entrada

L’entrada consisteix en dos naturals m i n, seguits de s1, …, sn. Assumiu n > 0 i 0 ≤ mn.

Sortida

Escriviu tots els subconjunts de m paraules que es poden formar amb s1, …, sn.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure en qualsevol ordre tant les solucions com els elements dins de cada solució.

Public test cases
 • Input

  2 5
  hola adeu hi hello bye
  

  Output

  {hello,bye}
  {hi,bye}
  {hi,hello}
  {adeu,bye}
  {adeu,hello}
  {adeu,hi}
  {hola,bye}
  {hola,hello}
  {hola,hi}
  {hola,adeu}
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python Python
  User solutions
  C++ Python