Ordenant rectangles P33147


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donats n rectangles, cadascun definit amb la seva amplada i la seva alçada, ordeneu-los eficientment de la manera següent: Com a primer criteri, de petit a gran en funció de l’àrea. En cas d’empat, de gran a petit en funció del perímetre. En cas d’un altre empat, poseu primer el rectangle amb menys amplada.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb el nombre de rectangles n seguit de n ‍parells de naturals entre 1 i 104: l’amplada i l’alçada de cadascun.

Sortida

Per a cada cas, escriviu els rectangles ordenats segons s’ha explicat anteriorment. Escriviu una línia amb 10 guions al final de cada cas.

Public test cases
 • Input

  6
  20 1
  2 4
  6 6
  4 9
  20 1
  9 4
  
  0
  
  1
  10 20
  

  Output

  2 4
  20 1
  20 1
  4 9
  9 4
  6 6
  ----------
  ----------
  10 20
  ----------
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python