Triangles màgics P32090


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Definim un triangle màgic de mida n com un triangle amb n files, la primera amb n elements, la segona amb n − 1 elements, …, i l’última amb un sol element, tal que:

 • Tots els nombres entre 1 i n(n + 1)/2 apareix un cop.
 • Cada nombre que no estigui a la primera fila és igual al valor absolut de la resta dels dos valors immediatament a sobre seu.

Feu un programa que, donada una n, escrigui tots els triangles màgics de mida n, o indiqui que no n’hi ha cap.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n > 0.

Sortida

Cal escriure tots els triangles màgics de mida n. Fixeu-vos que els números s’escriuen sempre amb dos dígits (si cal, afegint un zero a l’esquerra), i que se separen amb dos espais. Escriviu una línia en blanc després de cada triangle.

Ignoreu els triangles simètrics d’algun altre lexicogràficament més petit. Si no hi ha cap triangle possible per a la n donada, indiqueu-ho seguint el format de l’exemple.

Observació

Es pot demostrar que no hi ha cap solució per a n ≥ 6, però no useu aquest fet en el vostre programa.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure les solucions d’aquest exercici en qualsevol ordre.

Public test cases
 • Input

  2
  

  Output

  01 03
   02
  
  02 03
   01
  
  
 • Input

  5
  

  Output

  06 14 15 03 13
   08 01 12 10
    07 11 02
     04 09
      05
  
  
 • Input

  6
  

  Output

  sense solucio per a n = 6
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions