Haskell - Ús de funcions d'ordre superior (2) P31745


Statement
 

pdf   zip

html

Feu les funcions següents utilitzant funcions d’ordre superior (i altres funcions predefinides) de Haskell.

 1. Feu una funció flatten :: [[Int]] -> [Int] que aplana una llista de llistes d’enters en una llista d’enters.
 2. Feu una funció myLength :: String -> Int que retorna la llargada d’una cadena de caràcters.
 3. Feu una funció myReverse :: [Int] -> [Int] que inverteix els elements d’una llista d’enters.
 4. Feu una funció countIn :: [[Int]] -> Int -> [Int] que, donada una llista de llistes d’elements ℓ i un element x ens torna la llista que indica quants cops apareix x en cada llista de ℓ.
 5. Feu una funció firstWord :: String -> String que, donat un string amb blancs i caràcacters alfabètics), en retorna la primera paraula.

Puntuació

Cada funció puntua 20 punts.

Public test cases
 • Input

  flatten [[1,2,3],[4,5],[6],[],[3,3]]
  myLength "Albert"
  myReverse [1..10]
  countIn [[3,2,3],[3],[], [2,2]] 3
  firstWord " Volem pa amb oli "
  

  Output

  [1,2,3,4,5,6,3,3]
  6
  [10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]
  [2,1,0,0]
  "Volem"
  
 • Information
  Author
  Albert Rubio / Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  Haskell
  User solutions
  Haskell