Triangle P29973


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donat un nombre n, escrigui un “triangle de mida n”.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n.

Sortida

Escriviu n línies, de manera que la línia i contingui i asteriscos.

Public test cases
 • Input

  4
  

  Output

  *
  **
  ***
  ****
  
 • Input

  6
  

  Output

  *
  **
  ***
  ****
  *****
  ******
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Java PHP Python