Distància més petita P29245


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donades dues col·leccions de nombres A = { a1, …, an } i B = { b1, …, bn }, podeu calcular eficientment la mínima de les distàncies entre els n2 parells (ai, bj)?

Per exemple, amb A = {−10, 42, 23, 6} i B = {30, −30, 1, −4} la resposta és 5, corresponent a a4 = 6 i b3 = 1.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb una n entre 1 i 105, seguida dels n ‍nombres d’A, seguits dels n nombres de B. Tots aquests nombres es troben entre −109 i 109, i poden estar repetits.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la mínima distància demanada.

Public test cases
 • Input

  4
  -10 42 23 6
  30 -30 1 -4
  2
  1 1
  6 6
  1
  1000000000
  -1000000000
  3
  100 100 100
  100 100 100
  

  Output

  5
  5
  2000000000
  0
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++