Tots els canvis P29230


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa tal que, per a cada natural n donat, escrigui totes les maneres diferents d’obtenir n cèntims d’euro amb el nostre sistema de monedes actual (1 cèntim, 2 cèntims, 5 cèntims, 10 cèntims, 20 cèntims, i 50 cèntims).

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de naturals 1 ≤ n ≤ 50.

Sortida

Per a cada n, escriviu totes les maneres d’obtenir n cèntims, cadascuna en una línia apart. Els nombres de cada línia han d’estar ordenats de gran a petit. Les solucions per a cada n han d’aparèixer en ordre lexicogràfic invers. Deixeu una línia en blanc després de la sortida de cada cas.

Observació

Un programa senzill de tornada enrera que calculi el resultat per a cada n donada (encara que estigui repetida) és prou ràpid per a aquest problema.

Public test cases
 • Input

  1
  7
  2
  

  Output

  1
  
  5 2
  5 1 1
  2 2 2 1
  2 2 1 1 1
  2 1 1 1 1 1
  1 1 1 1 1 1 1
  
  2
  1 1
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++