Exponenciació modular P29212


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donats n, k i m, calculi nk modm.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb tres naturals n, k i m. Assumiu 2 ≤ n ≤ 30000 i 2 ≤ m ≤ 30000.

Sortida

Per a cada cas, escriviu nk modm.

Public test cases
 • Input

  2 10 10000
  2 10 2
  7 1000000 29999
  7 1000000 30000
  30000 1000000000 29876
  

  Output

  1024
  0
  7959
  1
  5336
  
 • Information
  Author
  Pol Mauri
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python