Països i províncies (1) en Python P28398


Statement
 

pdf   zip   main.py

thehtml

La ONU vol guardar informació sobre l’organització dels seus països membres i de les províncies que aquests contenen, juntament amb el seu PIB (producte interior brut).

La informació sobre una província determinada es guarda a la classe següent:

@dataclass class Provincia: nom: str capital: str habitants: int area: int pib: float

La informació sobre un pais determinat es guarda a la classe següent:

@dataclass class Pais: nom: str capital: str provincies: list[Provincia]

La informació sobre tots els paisos es guarda en un vector de paisos:

Paisos: TypeAlias = list[Pais]

Utilitzant les definicions anteriors, implementeu la funció

def pib(paisos: Paisos, inicial: str, densitat: float) -> float: ...

que retorni la suma dels productes interiors bruts de totes les províncies amb densitat estrictament superior a densitat de tots els paisos en paisos que comencin per la lletra inicial.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Official solutions
Python
User solutions
Python