Arbres especulars P27804


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi diversos arbres binaris de naturals i, per a cadascun, indiqui si és un arbre especular o no. Diem que un arbre és especular si el seu costat esquerre i el seu costat dret són l’un com el reflex de l’altre en un mirall vertical.

Entrada

L’entrada és una seqüència de descripcions d’arbres segons s’explica a l’exercici : “”.

Sortida

Per a cada arbre, escriviu "ESPECULAR" o "NO ESPECULAR" segons convingui.

Public test cases
 • Input

  7
  100 70 20 -1 30 -1 -1 -1 70 -1 20 30 -1 -1 -1
  
  3
  100 200 -1 -1 300 -1 -1
  
  5
  300 300 300 -1 -1 -1 300 300 -1 -1 -1
  

  Output

  ESPECULAR
  NO ESPECULAR
  NO ESPECULAR
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++