Control C401C P27526


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que comenci llegint i escrivint una matriu d’enters n × m. A continuació, per a cada parell de naturals j i k donats, cal escriure la matriu anterior amb les columnes j i k intercanviades. Les columnes es numeren des de 0 fins a m − 1.

Utilitzant la definició

typedef vector<vector<int> > Matriu;

el vostre programa ha d’implementar i usar la funció

void intercanvia(Matriu& mat, int j, int k);

que, donada la matriu |mat| i els naturals j i k, intercanvia les columnes j i k de |mat|. Els índexos j i k sempre estaran entre 0 i el nombre de columnes de |mat| menys u.

Entrada

L’entrada comença amb les dimensions n > 0 i m > 0 de la matriu, seguides de n línies amb m elements cadascuna, seguides d’una seqüència de parells j, k. Cada j i cada k es troba entre 0 i m − 1.

Sortida

Cal escriure la seqüència de matrius composta per la matriu llegida, seguida de la matriu resultat de cada intercanvi. Fixeu-vos que cal escriure línies amb cinc guions per separar les matrius, així com al principi i al final.

Public test cases
 • Input

  4 6
  11 22 33 46 15 32
  41 33 94 58 71 32
  56 23 45 98 21 12
  54 15 37 26 17 99
  
  2 3
  5 4
  0 1
  5 4
  

  Output

  -----
  11 22 33 46 15 32
  41 33 94 58 71 32
  56 23 45 98 21 12
  54 15 37 26 17 99
  -----
  11 22 46 33 15 32
  41 33 58 94 71 32
  56 23 98 45 21 12
  54 15 26 37 17 99
  -----
  11 22 46 33 32 15
  41 33 58 94 32 71
  56 23 98 45 12 21
  54 15 26 37 99 17
  -----
  22 11 46 33 32 15
  33 41 58 94 32 71
  23 56 98 45 12 21
  15 54 26 37 99 17
  -----
  22 11 46 33 15 32
  33 41 58 94 71 32
  23 56 98 45 21 12
  15 54 26 37 17 99
  -----
  
 • Input

  3 4
  1 0 1 1
  0 2 0 3
  1 1 9 5
  

  Output

  -----
  1 0 1 1
  0 2 0 3
  1 1 9 5
  -----
  
 • Input

  2 2
  6 7
  8 9
  
  0 1
  1 0
  0 0
  1 1
  

  Output

  -----
  6 7
  8 9
  -----
  7 6
  9 8
  -----
  6 7
  8 9
  -----
  6 7
  8 9
  -----
  6 7
  8 9
  -----
  
 • Input

  2 1
  7
  9
  
  0 0
  0 0
  

  Output

  -----
  7
  9
  -----
  7
  9
  -----
  7
  9
  -----
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++