I-èsim (2) P27411


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donat un enter i i una seqüència de naturals x1, …, xn, escrigui xi.

Entrada

L’entrada comença amb un enter i, seguit de la seqüència x1, …, xn acabada en −1.

Sortida

En cas que la posició i és correcta, cal escriure el contingut de i segons es mostra als exemples. Altrament, cal escriure “Posicio incorrecta.”.

Public test cases
 • Input

  5
  1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 -1
  

  Output

  A la posicio 5 hi ha un 9.
  
 • Input

  7
  16 8 4 2 -1
  

  Output

  Posicio incorrecta.
  
 • Input

  -4
  1 2 3 4 -1
  

  Output

  Posicio incorrecta.
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python