Dígits iguals P27390


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Donats n i m, dibuixeu una imatge amb n files i m columnes pintant els píxels (x, y) tals que el dígit de les unitats de x + y sigui el mateix que el dígit de les desenes de x · y.

Entrada

L’entrada consisteix en quatre línies. Les dues primeres contenen dos enters estrictament positius n i m. Les dues següents contenen el nom de dos colors c i f.

Sortida

Dibuixeu una imatge n × m amb color de fons f, on els píxels que compleixen la condició anterior estan pintats amb el color c. Considereu que el píxel de la cantonada superior esquerra és el (0,0), i el píxel de la cantonada inferior dreta és el (m−1, n−1). Al primer exemple, el píxel de baix a la dreta és vermell perquè 1 + 10 = 11 acaba en 1, i el penúltim dígit de 1 · 10 = 10 també és 1.

Public test cases
 • Input

  2
  11
  Red
  Blue
  

  Output

  sample-1.png

   (11×2)

 • Input

  80
  100
  White
  Black
  

  Output

  sample-2.png

   (100×80)

 • Input

  100
  500
  Wheat
  Purple
  

  Output

  sample-3.png

   (500×100)

 • Information
  Author
  Xavier Povill
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python