Camí més llarg P26922


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donat un graf dirigit sense cicles, calculeu-ne la longitud del camí més llarg.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb el nombre de vèrtexs n i el nombre d’arcs m, seguits de m parells diferents x y, amb xy, indicant un arc de x a y. Suposeu 1 ≤ n ≤ 104, 0 ≤ m ≤ 5n, que el graf no té cicles, i que els vèrtexs es numeren a partir de 0.

Sortida

Per a cada graf, escriviu la màxima longitud, calculada en nombre d’arcs, del camí més llarg.

Pista

La solució esperada és una programació dinàmica recursiva.

Public test cases
 • Input

  2 1
  1 0
  
  3 0
  
  6 6
  3 0 1 4 2 3 2 5 3 1 5 1
  

  Output

  1
  0
  3
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  Spanish
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++