Rajos P26271


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que, donats tres naturals n, m i c, escrigui tots els rajos possibles amb inici a la columna c dins d’una caixa n × m. Un raig és una seqüència vertical de diagonals cap a l’esquerra o cap a la dreta.

Entrada

L’entrada consisteix en tres naturals n, m i c, amb n > 0, m > 0, i 0 ≤ cm.

Sortida

Escriviu tots els rajos possibles amb inici a la columna c dins d’una caixa n × m. Les solucions han de sortir en el mateix ordre que en els exemples. Rodejeu cada solució amb asteriscos, i escriviu una línia en blanc darrera de cada solució.

Public test cases
 • Input

  a6
  2
  d5 1
  g6 1
  

  Output

  taulell inicial incorrecte
  
 • Input

  a4
  2
  b8 1
  c1 1
  

  Output

  escac i mat!!!
  
 • Input

  h8
  3
  a1 1
  b1 1
  a2 2
  

  Output

  escac i mat!!!
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions