Ordenació separada P25992


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Donada una seqüència de naturals, escriviu primer els nombres parells de petit a gran, i a continuació els nombres senars de gran a petit.

Entrada

L’entrada consisteix en zero o més casos. Cada cas consisteix en una línia amb com a molt 1000 naturals estrictament positius. Cada línia acaba amb un 0 que en marca el final.

Sortida

Per a cada cas, escriviu en una línia els nombres parells en ordre no decreixent, i en la línia següent els nombres senars en ordre no creixent.

Public test cases
 • Input

  15 20 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 0
  5 5 5 3 3 3 7 7 7 0
  

  Output

  20
  15
  2 4 6 8
  7 5 3 1
  
  7 7 7 5 5 5 3 3 3
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python