Camins P25900


Statement
 

pdf   zip

html

Considereu un graf dirigit sense cicles, amb alguns vèrtexs especials. Podeu comptar el nombre de camins que comencen en un vèrtex especial i acaben en un altre vèrtex especial?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb el nombre de vèrtexs n i el nombre d’arcs m. Segueixen m parells x y indicant un arc des d’x fins a y, amb xy. Finalment, tenim el nombre e de vèrtexs especials, seguits d’aquests e vèrtexs en qualsevol ordre. Suposeu 2 ≤ n ≤ 104, 1 ≤ m ≤ 5n, 2 ≤ en, que els vèrtexs es numeren a partir de 0, i que no hi ha més d’un arc des d’un vèrtex fins a un altre.

Sortida

Per a cada cas, escriviu quants camins comencen en un vèrtex especial i acaben en un altre vèrtex especial. Com que el resultat pot ser molt gros, feu els càlculs mòdul MOD = 109 + 7.

Pista

Segons com sigui la vostra solució, tinguen cura si feu una resta mòdul MOD.

Public test cases
 • Input

  2
  1 0 1
  2 0 1
  
  3
  3 1 2 2 0 1 0
  3 2 0 1
  
  3
  2 0 1 0 2
  2 1 2
  

  Output

  1
  4
  0
  
 • Information
  Author
  Javier López-Contreras
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++