Inici (2) P25788


Statement
 

pdf   zip

html

Es demanen els codis de diverses funcions. En cada cas hi ha prou amb unes poques línies de codi. Seguiu el format dels exemples que es mostren a sota.

  1. Programeu una funció vowel_consonant(s) que donat un string s retorni el nombre de vocals i consonants que apareixen com a caràcters en s . Se sap que tots caràcters de s són lletres.
  2. Programeu una funció delete_digits(s) que retorni el string que s’obté esborrant els dígits de l’string s .
  3. Programeu una funció switch(s) que donat un string s retorni el string que s’obté canviant les lletres majúscules per les seves corresponents minúscula i viceversa. Nota: no utilitzeu el mètode swapcase de la classe string.
  4. Programeu una funció countdown(n) que donat un enter n més gran que zero escriu el compte enrere fins a 0 .
  5. Programeu una funció powers_of_2(n) que donat un natural n escriu les n primeres potències de 2.

Puntuació

Cada funció val 20 punts.

Sample session
>>> vowel_consonant("SpartacUs")
(3, 6)
>>> delete_digits("#Pelham 1-2-3#")
#Pelham --#
>>> switch("#Pelham 1-2-3#")
#pELHAM 1-2-3#
>>> countdown(7)
7 6 5 4 3 2 1 0
>>> powers_of_2(6)
1 2 4 8 16 32
Information
Author
Jorge Castro
Language
Catalan
Other languages
English Spanish
Official solutions
Python
User solutions
Python