El graf de la FME (2) P25513


Statement
 

pdf   zip

html

La Lisbeth Salander (la protagonista de la famosa trilogia Millennium) és una crack de les matemàtiques, i pert tant s’està plantejant entrar a la FME. Com que resulta que a ella li agraden tant els homes com les dones, i coneix el graf de la FME, té curiositat per saber si és possible que tots els embolics hagin estat entre persones de sexe diferent. Ajudeu-la!

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb el nombre de persones n, seguit de la informació de cada persona: el nom, el nombre mi de relacions que ha tingut, i els mi noms de les persones corresponents. Assumiu que tots els noms són diferents, i que per a tot parell de noms x i y, si x apareix a la llista de y llavors x existeix i y apareix a la llista de x, i que x mai no apareix a la llista de x. Suposeu 2 ≤ n ≤ 104, i que el nombre total de relacions no passa de 2n.

Sortida

Per a cada cas, digueu si és possible que totes les relacions hagin estat entre persones de sexe diferent.

Public test cases
 • Input

  6
  Alex 2 Felix Ivan
  Enric 2 Ivan Felix
  Ferran 1 Lander
  Lander 1 Ferran
  Ivan 2 Alex Enric
  Felix 2 Enric Alex
  4
  a 0
  d 2 b c
  b 2 d c
  c 2 d b
  

  Output

  yes
  no
  
 • Information
  Author
  Ferran Alet i Ivan Geffner
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++