Coeficients binomials i distribució normal P25493


Statement
 

pdf   zip

thehtml

És sabut que els coeficients binomials aproximen una distribució normal. Us demanem que feu un programa que ho visualitzi.

Recordeu que el coeficient binomial “n sobre k”, que aquí denotarem C(n, k), val

C(n, k) = n  k = 
n!
k!(nk)!
⁠ ⁠ .

(Aquesta quantitat es pot calcular de diverses maneres.)

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n entre 0 i 12.

Sortida

Escriviu n + 1 línies, una per a cada k entera entre 0 i n. A cada línia, escriviu el nombre C(n, k), una barra vertical, i finalment una quantitat de ‘X’ proporcional a C(n, k).

Fixeu-vos en els Exemples de sortida. Els nombres C(n, k) s’han d’escriure afegint a l’esquerra de cadascun tants espais com calgui perquè tots ocupin la mateixa amplada.

Respecte a les ‘X’, cada fila n’ha de tenir ⌊ C(n, k)/d ⌋, on d és el mínim enter positiu que compleix C(n, k)/d ≤ 35.


Public test cases
 • Input

  3
  

  Output

  1|X
  3|XXX
  3|XXX
  1|X
  
 • Input

  4
  

  Output

  1|X
  4|XXXX
  6|XXXXXX
  4|XXXX
  1|X
  
 • Input

  7
  

  Output

   1|X
   7|XXXXXXX
  21|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  35|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  35|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  21|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   7|XXXXXXX
   1|X
  
 • Input

  11
  

  Output

   1|
   11|
   55|XXX
  165|XXXXXXXXXXX
  330|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  462|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  462|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  330|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  165|XXXXXXXXXXX
   55|XXX
   11|
   1|
  
 • Input

  12
  

  Output

   1|
   12|
   66|XX
  220|XXXXXXXX
  495|XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  792|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  924|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  792|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  495|XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  220|XXXXXXXX
   66|XX
   12|
   1|
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Python