Conjunt de Mandelbrot P25476


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Donats dos nombres complexos c i z, sigui fc(z) = z2 + c. Donat un complex c, considereu la seqüència infinita fc(0), fc(fc(0)), … Per definició, el conjunt de Mandelbrot està compost pels valors de c tals que la seva seqüència infinita està afitada en valor absolut. Per exemple, amb c = −2 obtenim −2, 2, 2, 2, …, la qual està afitada. En canvi, amb c = 1 obtenim 1, 2, 5, 26, …, la qual tendeix a infinit. Per tant, −2 pertany al conjunt però 1 no.

Sigui c = x + yi, i sigui q(c) = x2 + y2. En general, donat un c, no és senzill determinar si pertany al conjunt. Però se sap que cap c tal que q(c) > 4 hi pertany. Així que aquí usarem una aproximació molt usual: Per a cada punt c en qüestió, anirem comprovant que q(c) ≤ 4, que q(fc(0)) ≤ 4, que q(fc(fc(0))) ≤ 4, com a molt k vegades. Si, en algun moment, la condició no es compleix, sabrem segur que el nombre no pertany al conjunt. Altrament, si la condició es compleix k vegades, suposarem que sí que hi pertany. Com mes gran sigui k, menys errors cometrà el programa, però a canvi més temps trigarà.

Feu un programa que dibuixi una zona del conjunt de Mandelbrot amb dos colors: un per als punts de dins del conjunt i l’altre per als de fora del conjunt.

Entrada

L’entrada consisteix en dos noms de colors c1 i c2, seguits de sis enters x1, x2, y1, y2, e, i k. Suposeu x1 < x2, y1 < y2, e ≥ 1, i k ≥ 1.

Sortida

Genereu una imatge (x2x1 + 1, y2y1 + 1). El paràmetre e indica l’escalat de la imatge: Les x a considerar són x1/e, (x1 + 1)/e, …, (x2 − 1)/e, i x2/e, i de forma similar amb les y. (Com a mostra, el primer exemple d’entrada té les x entre −1.5 i 0.7, i les y entre −1 i 1, ambdues dimensions amb increments de 0.01.) Per a cada punt p = (x, y), comenceu en c = x + yi. Si es compleix la condició mencionada anteriorment k vegades, llavors cal pintar el punt p de color c1; altrament de color c2.

Observacions

 • Recordeu que (α + β i) + (γ + δ i) = (α + γ) + (β + δ) i.
 • Recordeu que (α + β i) · (γ + δ i) = (α · γ − β · δ) + (β · γ + α · δ) i.
 • Els càlculs per fer aquest dibuixos són costosos. Per això els paràmetres dels jocs de proves són moderadament grossos. Proveu d’executar el vostre programa amb més punts de resolució i una k més grossa per obtenir imatges més precises.
Public test cases
 • Input

  Blue
  Orange
  -150
  70
  -100
  100
  100
  160
  

  Output

  sample-1.png

   (221×201)

 • Input

  Magenta
  Cyan
  -1200
  -800
  180
  320
  1000
  100
  

  Output

  sample-2.png

   (401×141)

 • Input

  Red
  Beige
  -250
  200
  -300
  300
  100
  2
  

  Output

  sample-3.png

   (451×601)

 • Input

  DeepPink
  Yellow
  100
  400
  -700
  -400
  1000
  60
  

  Output

  sample-4.png

   (301×301)

 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python