Quants de diferents? P25401


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que escrigui quants nombres diferents hi ha en una seqüencia amb n enters.

Entrada

L’entrada conté diferents jocs de prova. Cada joc de prova comença amb un natural n≥1 i ve seguit per una seqüència amb n enters.

Sortida

Per a cada seqüència de l’entrada cal escriure, en una línia, el nombre d’elements diferents que conté.

Public test cases
 • Input

  5    15 12 41 15 41
  5    99 99 99 99 99
  1    -666
  10   1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  
  

  Output

  3
  1
  1
  9
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python