Cost mínim de fer dues paraules iguals P24879


Statement
 

pdf   zip

html

Donades dues paraules s i t compostes només per lletres minúscules, cal aconseguir fer-les iguals. Només es poden fer dues operacions, tantes vegades com calgui: Esborrar una lletra, amb cost 3, i duplicar una lletra, amb cost 2. Quin és el mínim cost possible?

Per exemple, per a s= “aaba” i t= “abb” el cost mínim és 7, corresponent a duplicar la ‘b’ i esborrar l’última ‘a’ de s, i duplicar la ‘a’ de t.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos amb s i t, cadascuna amb entre 1 i 1000 lletres.

Sortida

Per a cada cas, escriviu el cost mínim de fer les dues paraules iguals.

Public test cases
 • Input

  a a
  a b
  a aa
  aaba abb
  xxxxzz zxxxx
  g ggggggg
  

  Output

  0
  6
  2
  7
  9
  12
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++