Escriviu una creu P24381


Statement
 

pdf   zip   main.cc

html

Escriviu un procediment

void cross(int n, char c);

que escrigui una creu n × n amb el caràcter c. Per exemple, la crida

cross(5, 'X');

produeixen aquesta sortida:

  X
  X
XXXXX
  X
  X

Precondició

n ≥ 3, n és senar.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++