Concatenació de vectors P24301


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.java   main.py

thehtml

Feu una funció que retorni la concatenació de v1 i v2. És a dir, cal retornar un vector que tingui els elements de v1 seguits dels elements de v2.

C++
vector<int> concatenacio(const vector<int>& v1, const vector<int>& v2);
Java
public static int[] concatenacio(int[] v1, int[] v2);
Python
concatenacio(v1, v2); # returns list
MyPy
concatenacio(v1: list[int], v2: list[int]) -> list[int]
Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++ Java Python
User solutions
C++ Java Python