Quadrats (1) P24080


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que escrigui quadrats amb n2 n’s.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals entre 1 i 9.

Sortida

Per a cada n, escriviu un quadrat de mida n × n ple de n’s. Separeu dos quadrats amb una línea en blanc.

Public test cases
 • Input

  3
  1
  6
  

  Output

  333
  333
  333
  
  1
  
  666666
  666666
  666666
  666666
  666666
  666666
  
 • Input

  
      
                

  Output

  
      
                
 • Input

  5
  

  Output

  55555
  55555
  55555
  55555
  55555
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Java Lua Python