Descomposició horària (2) P22654


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

Feu un procediment

void descompon(int n, int& h, int& m, int& s);

que, donada una quantitat de segons n ≥ 0, calculi quantes hores h, minuts m i segons s representa. És a dir, cal que s + 60m + 3600h = n, amb 0≤ s <60 i 0≤ m <60.

Precondició

n és un natural.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  descompon(147) → 0 2 27
  descompon(100000) → 27 46 40
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++