Espiral P22639


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que dibuixi una “espiral” amb dos colors donats.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n, seguits de dos noms de colors. Suposeu n ≥ 5.

Sortida

Genereu una imatge (50n, 50n). Cal omplir la imatge de fora cap a dins, en espiral, amb marcs d’amplada 50, seguint el patró dels exemples.

Public test cases
 • Input

  12
  DarkViolet
  Orange
  

  Output

  sample-1.png

   (600×600)

 • Input

  13
  DarkBlue
  Red
  

  Output

  sample-2.png

   (650×650)

 • Input

  18
  Green
  Orange
  

  Output

  sample-3.png

   (900×900)

 • Input

  19
  MediumAquaMarine
  Tomato
  

  Output

  sample-4.png

   (950×950)

 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python