Filtracions al Jutge (1) P21277


Statement
 

pdf   zip

thehtml

(Aquesta història està més o menys basada en fets reals.)

Uns professors despistats posen l’enunciat d’un problema a la vista de tothom el dia abans d’un examen. Un estudiant se n’adona, i solidàriament avisa k altres estudiants. Cadascun d’aquests k estudiants avisa k altres estudiants (tots diferents i que encara no ho sabien), i així successivament. Coneixent el nombre total d’estudiants n i la constant k, podeu dir en quin instant de temps tots els estudiants estaran avisats?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun format per dos naturals n i k. Suposeu 1 ≤ n ≤ 106 i 1 ≤ k ≤ 1000.

Sortida

Per a cada cas, escriviu l’instant de temps en què tots els estudiants estaran avisats. Suposeu que el primer estudiant se n’adona en l’instant 1, i que transmetre la informació costa una unitat de temps.

Public test cases
 • Input

  1 3
  2 3
  4 3
  5 3
  13 3
  14 3
  524287 2
  524288 2
  

  Output

  1
  2
  2
  3
  3
  4
  19
  20
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++