Treball en equip a la Bolonyesa P20642


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Amb les reformes del nou EEES, els sistemes d’ensenyança i evaluació estan canviant constantment. Ara, els experts del ICE han arribat a la conlusió de que el mètode òptim de treball és el mètode Gronhölm: Cada fila d’alumnes treballa independentment, i dins de cadascuna, un estudiant pot escollir treballar sol o amb un company adjacent. En cap cas no pot haver-hi més de dos estudiants per grup. S’imposa, també, que no pot haver-hi dues files amb la mateixa disposició.

Per exemple, la figura següent mostra una possible mètode de treball en una aula amb 3 files de 7 alumnes.

Entrada

L’entrada contindrà múltiples casos, cadascun indicant 1≤ f ≤ 10000 el nombre de files de la classe, i 1≤ n≤ 109 la quantitat d’alumnes per fila. Podeu assumir que la classe està plena (és el que te l’assistència obligatòria...).

Sortida

Per a cada cas, escriviu el nombre de maneres de disposar la classe seguint el mètode Gronhölm, mòdul 30000001.

Public test cases
 • Input

  1 1
  1 2
  1 5
  
  

  Output

  1
  2
  8
  
 • Input

  2 1
  2 3
  2 4
  
  

  Output

  0
  6
  20
  
 • Information
  Author
  Enric Cusell
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++