Triangles rectangles P20628


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que dibuixi n triangles donats.

Entrada

L’entrada consisteix en tres naturals estrictament positius c, f i n, seguits de la descripció dels n triangles, cadascuna amb les posicions dels tres vèrtexs: sis enters x1, y1, x2, y2, x3 i y3. Tots els vèrtexs es troben dins de la imatge, els triangles no se superposen, i no són degenerats (no tenen els tres vèrtexs alineats).

Sortida

Genereu una imatge (c, f), de color de fons ‘Beige’, amb els n triangles donats. Pinteu amb ‘Blue’ els triangles rectangles, i amb ‘Red’ els altres.

Public test cases
 • Input

  1000
  600
  2
  100
  100
  100
  300
  500
  300
  800
  50
  700
  500
  900
  400
  

  Output

  sample-1.png

   (1000×600)

 • Input

  601
  501
  1
  0
  0
  600
  300
  500
  500
  

  Output

  sample-2.png

   (601×501)

 • Information
  Author
  Víctor Martín
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python