Hipercub P20096


Statement
 

Graphic problem

pdf   zip

thehtml

Donades les coordenades de 2n punts p0, …, p2n − 1, on pi = (xi, yi), uniu amb una recta tots els parells de punts pj i pk tals que j < k, i tals que j i k difereixen en exactament un bit.

Per exemple, j=10 i k=14 s’haurien de connectar, perquè 10 en binari és 10102, i 14 en binari és 11102.

Entrada

L’entrada comença amb dos noms de colors f i c, seguits de les dimensions a i b de la imatge, seguits d’n ≥ 1, seguida dels 2n parells x0, y0, x1, y1, …, x2n − 1, y2n − 1.

Sortida

Genereu una imatge a × b amb color de fons f. Dibuixeu-hi cada punt amb un cercle de color c de diàmetre 5. També, uniu els punts requerits amb una recta de color c.

Per dibuixar les rectes, feu servir la instrucció

  dib.line([(xj, yj), (xk, yk)], c)

on dib és el dibuix que esteu pintant, (xj, yj) i (xk, yk) són les coordenades dels punts pj = (xj, yj) i pk = (xk, yk) entre els quals es dibuixa la recta, i c és el color donat c. Tingueu en compte que si dibuixeu les línies entre pk i pj (invertint l’ordre), probablement algun píxel serà diferent i no obtindreu un AC.


Public test cases
 • Input

  Beige
  Red
  80
  50
  3
  10
  20
  10
  40
  30
  20
  30
  40
  50
  10
  50
  30
  70
  10
  70
  30
  

  Output

  sample-1.png

   (80×50)

 • Input

  Yellow
  Purple
  20
  10
  1
  5
  6
  14
  3
  

  Output

  sample-2.png

   (20×10)

 • Input

  Black
  Blue
  250
  250
  4
  25
  50
  25
  100
  75
  50
  75
  100
  75
  175
  75
  225
  125
  175
  125
  225
  125
  25
  125
  75
  175
  25
  175
  75
  175
  125
  175
  175
  225
  125
  225
  175
  

  Output

  sample-3.png

   (250×250)

 • Information
  Author
  Víctor Martín
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python