Tauler d'escacs (3) P19991


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Considereu un tauler d’escacs quadrat amb n files i n columnes, on a cada casella hi ha entre 0 i 9 monedes. Feu un programa que, donat un tauler, calculi el nombre total de monedes contingudes a les dues diagonals.

Entrada

L’entrada comença amb la mida n del tauler, Segueixen n línies, cadascuna amb n caràcters entre ‘0’ i ‘9’.

Sortida

Cal escriure el nombre total de monedes a les dues diagonals del tauler.

Public test cases
 • Input

  4
  2389
  3402
  3956
  2018
  

  Output

  39
  
 • Input

  3
  975
  123
  450
  

  Output

  20
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C C++ Java Python