Control C301B P19564


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Definim la valència d’un natural n com el valor absolut de la diferència entre la suma dels dígits en posicions senars i la suma dels dígits en posicions parelles (les posicions es compten de u en endavant de dreta a esquerra). Diem que n és equilibrat si la seva valència és 0.

Per exemple, 15741 és un nombre equilibrat, perquè tant la suma dels dígits en posicions senars com la suma dels dígits en posicions parelles val 9, i per tant té valència 0. En canvi, 31 no és un nombre equilibrat, ja que la seva valència és 2.

Feu un programa que, donada una seqüència no buida de nombres naturals, escrigui el primer nombre de la seqüència que sigui equilibrat. Si no hi ha cap nombre equilibrat, cal dir quina és el màxim de les valència dels nombres de la seqüència.

Entrada

L’entrada és una seqüència no buida de naturals.

Sortida

Cal escriure una línia amb el primer nombre de la seqüència que sigui equilibrat. Si no n’hi ha cap, cal escriure la máxima valència de la seqüència. Seguiu el format dels exemples.

Observació

El vostre programa ha d’implementar i fer servir la funció

int valencia(int n);

que, donat un natural |n|, retorna la seva valència.

Public test cases
 • Input

  20394 15741 42 111 25
  

  Output

  El primer nombre equilibrat es 20394.
  
 • Input

  1 2 98 89
  

  Output

  La valencia maxima es 2.
  
 • Input

  11
  

  Output

  El primer nombre equilibrat es 11.
  
 • Input

  777 123456789 31 0
  

  Output

  El primer nombre equilibrat es 0.
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++