Subconjunts (1) P18957


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donades n paraules diferents s1, …, sn, escrigui tots els subconjunts que es poden formar amb les paraules.

Entrada

L’entrada consisteix en un nombre n > 0, seguit de s1, …, sn.

Sortida

Escriviu tots els subconjunts que es poden formar amb s1, …, sn.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure en qualsevol ordre tant les solucions com els elements dins de cada solució.

Public test cases
 • Input

  3
  hola adeu hi
  

  Output

  {}
  {hi}
  {adeu}
  {adeu,hi}
  {hola}
  {hola,hi}
  {hola,adeu}
  {hola,adeu,hi}
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python Python
  User solutions
  C++ Haskell PHP Python