Quadrat llatí P18900


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que escrigui tots els quadrats llatins n × n amb la primera fila ordenada creixentment. Un quadrat llatí ha de contenir tots els nombres entre 0 i n − 1 a cada fila i a cada columna.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural 1 ≤ n ≤ 5.

Sortida

Escriviu tots els quadrats llatins n × n amb la primera fila ordenada creixentment. Escriviu una línia en blanc darrera de cada combinació.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure les solucions d’aquest exercici en qualsevol ordre.

Public test cases
 • Input

  3
  

  Output

  012
  120
  201
  
  012
  201
  120
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++