Factor més petit P18680


Statement
 

pdf   zip   main.py

thehtml

Feu una funció

def factor_mes_petit(n: int) -> Optional[int]

que, donat un natural n≥2, retorni el factor de n més petit quan n és compost i retorni None quan n és primer.

Public test cases
 • Input/Output

  factor_mes_petit(17) →
  factor_mes_petit(12) →
  factor_mes_petit(101) →
  factor_mes_petit(102) →
  factor_mes_petit(10000000019) →
  factor_mes_petit(1639649857) →
  factor_mes_petit(736854654091) →
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Python
  User solutions
  Python