Barra d'equilibris (1) P18679


Statement
 

pdf   zip

html

Una gimnasta es troba al punt mig d’una barra d’equilibris de longitud m. La gimnasta ha de fer n salts endavant o enrera, cadascun de longitud ℓi, sense sortir mai de la barra. Feu un programa que calculi totes les posicions on la gimnasta pot acabar l’exercici. Els salts s’han de fer tots, i en l’ordre donat.

Entrada

L’entrada consisteix en la longitud m, seguida del nombre n, seguit de les longituds ℓ1, …, ℓn dels salts. Suposeu 2 ≤ m ≤ 109, que m és parell, 0 ≤ n ≤ 18, i 1 ≤ ℓi ≤ 108.

Sortida

Suposant que la posició inicial és 0 (per tant, les posicions vàlides estan a [−m/2, m/2]), escriviu totes les posicions on es pot acabar. Cada posició ha d’aparèixer tantes vegades com combinacions de salts la facin possible.

Informació sobre el corrector

Podeu escriure les solucions d’aquest exercici en qualsevol ordre.

Public test cases
 • Input

  1000 3
  100 10 1
  

  Output

  111
  109
  91
  89
  -89
  -91
  -109
  -111
  
 • Input

  40 2
  10 10
  

  Output

  20
  0
  0
  -20
  
 • Input

  1000 0
  

  Output

  0
  
 • Input

  10 1
  100
  

  Output

  
      
                
 • Input

  30 4
  5 1 20 2
  

  Output

  -12
  12
  
 • Input

  6 5
  1 1 1 1 1
  

  Output

  3
  1
  3
  1
  1
  -1
  3
  1
  1
  -1
  1
  -1
  -1
  -3
  3
  1
  1
  -1
  1
  -1
  -1
  -3
  1
  -1
  -1
  -3
  -1
  -3
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++